Tour Đông Tây Bắc 2018 - khuyến mãi 10% dành cho khách đoàn từ 1/1/2018