Lễ Hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2023


𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 – 𝐷𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑜̀, 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝐷𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑢̀ 𝐶𝑎𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑌𝑒̂𝑛 𝐵𝑎́𝑖

𝐊𝐇𝐀́𝐌 𝐏𝐇𝐀́ 𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐑𝐔𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐁𝐀̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐔̀ 𝐂𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀̉𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑 🔥🔥🔥
𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 – 𝐷𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑜̀, 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝐷𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑢̀ 𝐶𝑎𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑌𝑒̂𝑛 𝐵𝑎́𝑖
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2023 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2023

Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái tới du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng cao, riêng có của tỉnh Yên Bái với tiêu chí mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thân thiện.

  • 𝐂𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐮̀ 𝐂𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̉𝐢

-Festival dù lượn Khau Phạ năm 2023

+ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ ngày 15-17 tháng 9 năm 2023

+ Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: Bãi hạ cánh dù lượn Bản Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang chải

-Giả chạy trực tuyến “GREEN VIRTUAL RACE MU CANG CHAI 2023”. Từ ngày 10/8 đến hết ngày 31/8/2023.

-Giải chạy Marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRALL”: Từ ngày 22-23/9/2023

-Tổ chức Lễ mừng cơm mới: Từ 9h00’ ngày 16/9/2023. Khu vực đồi mâm Xôi, xã La Pán tẩn

  • 𝐂𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢:

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 1/9 đến hết ngày 31/10/2023

Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦:: Khu vực công viên, sân tiểu khuân viên trung tâm thị trấn Mù Cang Chải.

-Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang chải”

-Hội thi khèn Mông

-Thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong: các ngày thứ bảy hàng tuần.

-Các hoạt động văn hóa bản sắc: Các buổi tối thứ bảy hàng tuần.

-Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

-Hội chọi dê: Từ 8h00’ ngày 9/9/2023 tại sân vận động trung tâm xã Dế Xu Phình.

-Thi gặt nhanh, cày giỏi, đắp bờ đẹp: Từ 8h00’ ngày 10/9/2023 tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha

-Tổ chức các tour du lịch trải nghiệm: Khám phá Mù Cang Chải

 

Tag: