"Sắc Vàng Tam Cốc - Tràng An" 2023


RỘN RÀNG TUẦN LỄ DU LỊCH NINH BÌNH "SẮC VÀNG TAM CỐC - TRÀNG AN" 2023

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27/05 - 04/06/2023 với chủ đề "Sắc Vàng Tam Cốc - Tràng An", với các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc tại sân bến thuyền Tam Cốc - Bích Động.